Εφαρμογή με cloud διαχείριση αρχείων
Εφαρμογή/εργαλείο, χωρίς cloud διαχείριση αρχείων
Εφαρμογή/εργαλείο εκτός πλατφόρμας

Προσθήκη

Βλέπετε μία αυτομάτα αποθηκευμένη φόρμα
Βλέπετε μία αποθηκευμένη φόρμα (δημιουργήθηκε ) Φόρτωση καθαρής φόρμας
Αμοιβές - Προσθήκη
Δεδομένα έργου
Περιγραφή έργου
Διεύθυνση
Περιοχή – Πόλη
Δήμος ή Κοιν (Α)
Τ.Κ.
Ο.Τ.
Περιφέρεια (Α)
Περιφερειακή ενότητα (Α)
Υπηρεσία Δόμησης (Α)
Δημόσιο Ταμείο
Μελλοντικοί όροφοι
Ημερομηνία εντύπων
Αρχικές τιμές
Συντελεστής επιρροής Ζώνης (Σ.Ζ)
Κωδικός συντελεστή λ (Α)
Εισφορά εργοδότη Ι.Κ.Α. (%)
Εισφορά ασφαλισμένων Ι.Κ.Α. (%)
Μέσο ημερομίσθιο (Μ.Η) Ι.Κ.Α.
Τεκμαρτό ημερομίσθιο (Τ.Η) Ι.Κ.Α.
ΚΗ' που εισπράττει ο ΔΗΜΟΣ (%)
Εγγυητική επιστολή Διαχείρισης Αποβλήτων
Ανταποδοτικό τέλος Τ.Ε.Ε. για το e-Αδειες
Υπολογισμός τέλους Πράσινου ταμείου (εκτός σχεδίου)
Φ.Π.Α. (%)
Φ.Ε.Μ. (%)
Υπολογισμός ΦΕΜ στο σύνολο της προσφοράς
Ιδιοκτήτες
Ιδιοκτήτες
Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση Πόλη Τ.Κ. Τηλέφωνο FAX Email Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Ποσοστό
Προσθήκη σειράς Αφαίρεση σειράς
Μηχανικοί
Μηχανικοί
Ονοματεπώνυμο Αριθμός μητρώου Τ.Ε.Ε. Είδος Ειδικότητα Έτος εγγραφής Διεύθυνση Πόλη Τ.Κ. Τηλέφωνο FAX Email Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Εκτός έδρας (χλμ)
Προσθήκη σειράς Αφαίρεση σειράς
Χώροι
Χώροι
Χώρος επιφάνεια (τ.μ.)
Προσθήκη σειράς Αφαίρεση σειράς
Αναλυτικός προϋπολογισμός
Αναλυτικός προϋπολογισμός
Επιφάνεια αναλυτικού (τ.μ.)
κωδικός αναλυτικού
Ημερομίσθια πίνακα 3
Λοιπά δεδομένα
Επιφάνεια πισίνας ή συντριβανιού (μ²)
Πίνακας ΙΚΑ (Α)
Τοπογραφικό
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - Αποτύπωση και κτηματογράφηση (στρέμματα)
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - Πολυγωνομετρία (σημεία)
ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - Αποτύπωση και κτημ/φηση (1:200) (στρέμματα)
ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - Αποτύπωση και κτημ/φηση (1:500) (στρέμματα)
ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - Αποτύπωση ομόρων οικοπ. (1:200) (στρέμματα)
ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - Αποτύπωση ομόρων οικοπ. (1:500) (στρέμματα)
ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - Πολυγωνομετρία (σημεία)
ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - Εφαρμογή ρυμοτομικής γραμμής (σημεία)
ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΤΡΙΓΩΝΙΣΜΟΙ / ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΠΟΛΥΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ή ΕΜΠΡΟΣΘΟΤΟΜΙΑΣ (σημεία)
α/α μηχανικού τοπογραφικού (Α)
Εργασίες
Εργασίες
Εργασία Κατηγορία α/α μηχ. μελέτης ποσοστό (%) α/α μηχ. επίβλεψης ποσοστό (%) Αναλυτικός προϋπ/σμός