Εφαρμογή με cloud διαχείριση αρχείων
Εφαρμογή/εργαλείο, χωρίς cloud διαχείριση αρχείων
Εφαρμογή/εργαλείο εκτός πλατφόρμας

Αναλυτικός προϋπολογισμός εγκ.8/1990 - ημερομίσθια ΙΚΑ

Βλέπετε μία αυτομάτα αποθηκευμένη φόρμα
Βλέπετε μία αποθηκευμένη φόρμα (δημιουργήθηκε ) Φόρτωση καθαρής φόρμας
Αναλυτικός προϋπολογισμός εγκ.8/1990 - ημερομίσθια ΙΚΑ
Δεδομένα
Έργο
διεύθυνση
Ιδιοκτήτης
ημερομηνία
Πίνακας εργασίες
Πίνακας εργασίες
εργασία ποσότητα