Εφαρμογή με cloud διαχείριση αρχείων
Εφαρμογή/εργαλείο, χωρίς cloud διαχείριση αρχείων
Εφαρμογή/εργαλείο εκτός πλατφόρμας

Χρονοδιάγραμμα εργασιών (Gantt)

Βλέπετε μία αυτομάτα αποθηκευμένη φόρμα
Βλέπετε μία αποθηκευμένη φόρμα (δημιουργήθηκε ) Φόρτωση καθαρής φόρμας
Χρονοδιάγραμμα εργασιών (Gantt)
Γενικά στοιχεία
Έργο
Διεύθυνση
Ιδιοκτήτης
Ημερομηνία
Δεδομένα χρονοδιαγράμματος
παρουσίαση διαγράμματος (Α)
Πίνακας εργασίες
κωδικός εργασία μον. μέτρησης ποσότητα τιμή μον. μερικό σύνολο έναρξη α' διάρκεια α' έναρξη β' διάρκεια β'