Προϋπολογισμός παρεμβάσεων εξοικονομώ 2021

Προϋπολογισμός παρεμβάσεων εξοικονομώ 2021
Βλέπετε μία αυτομάτα αποθηκευμένη φόρμα
Βλέπετε μία αποθηκευμένη φόρμα (δημιουργήθηκε ) Φόρτωση καθαρής φόρμας
Δεδομένα
Πίνακας παρεμβάσεων
κωδικός XML θέση προσανατολισμός υποκατηγορία παρέμβασης Είδος χώρου Ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη ΑΦΜ ιδιοκτήτη εμβαδόν ή τεμάχια