Εφαρμογή με cloud διαχείριση αρχείων
Εφαρμογή/εργαλείο, χωρίς cloud διαχείριση αρχείων
Εφαρμογή/εργαλείο εκτός πλατφόρμας

Προϋπολογισμός παρεμβάσεων εξοικονομώ 2021

Βλέπετε μία αυτομάτα αποθηκευμένη φόρμα
Βλέπετε μία αποθηκευμένη φόρμα (δημιουργήθηκε ) Φόρτωση καθαρής φόρμας
Προϋπολογισμός παρεμβάσεων εξοικονομώ 2021
Δεδομένα
Πίνακας παρεμβάσεων
κωδικός XML θέση προσανατολισμός υποκατηγορία παρέμβασης Είδος χώρου Ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη ΑΦΜ ιδιοκτήτη εμβαδόν ή τεμάχια